Les Corts i la seva història

Les Corts és un districte de la ciutat de Barcelona. 

És el  quart districte i està format per els  barris Sant Ramon, Pedralbes, la Maternitat i Les Corts.

Actualment té més de 80.000 habitants.

Sobre la història de Les Corts hi ha un breu text molt interessant al web de l’Ajuntament de Barcelona:

El districte de les Corts té l’origen en l’antic poble del mateix nom, situat a la part occidental del pla de Barcelona, una zona rural amb terra fèrtil que ocupava aproximadament el territori entre la riera de Magòria i la riera Blanca… Llegir més.